Zgłoszenia i zapytania dotyczące szkoleń proszę przesyłać na j.sidorkiewicz@personaljawor.eu

 

Zapraszamy wszystkie osoby, chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, do wzięcia udziału w szkoleniu połączonym z warsztatami „Kadry-Płace”, do wyboru w dwóch wariantach:

WARIANT I: WEEKENDOWE SZKOLENIE „KADRY I PŁACE” + WARSZTATY!  TYLKO 199 zł!*

Ilość godzin: 16
Cena: 199 zł

Program:

Kadry (8h):

 • Zagadnienia z zakresu prawa pracy (ustawy, akty wykonawcze, regulaminy pracy),
 • Zasady prowadzenia ewidencji kadrowej (teczki osobowe, rodzaje umów o pracę, dokumentacja kadrowa, wzory dokumentów),
 • Urlopy pracownicze: rodzaje urlopów oraz zasady udzielania,
 • Ewidencja czasu pracy,
 • Rozwiązywanie umów o pracę.

Płace (8h, w tym warsztaty):

 • Wynagrodzenie za pracę (składniki płacowe, pora nocna, godziny nadliczbowe, choroba, urlop, ekwiwalent za urlop),
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • Systemy wynagrodzeń, regulaminy wynagradzania,
 • Zasady naliczania wynagrodzeń ,
 • Sporządzanie list płac (warsztaty).

Po odbytych warsztatach uczestnik otrzymuje dyplom.

*Kurs rozpocznie się pod warunkiem utworzenia grupy składającej się z minimum 3 uczestników.

 

WARIANT II: MODUŁ PŁACE Z ELEMENTAMI KADR – WARSZTATY –  JUŻ OD 450 ZŁ!**

Plan warsztatów obejmuje 31 godzin lekcyjnych i odbywa się w trybie weekendowym (sobota, niedziela w godzinach od 8:00:16:00).

Po odbytych warsztatach uczestnik otrzymuje certyfikat + dyplom. Szczegółowy program warsztatów zawiera:

 

                                    TEMAT Teoria w godzinach lekcyjnych/ 45 min Ćwiczenia praktyczne w godzinach lekcyjnych/ 45 min
Źródła prawa pracy /zakres regulacji:

1. Podstawowe definicje: pracodawca,pracownik, nawiązanie stosunku pracy,
umowa o pracę i jej elementy, pojecie wynagrodzenia, pojęcie:czas pracy.

1 1
Dokumenty pracownicze:

1. Dokumenty związane z zatrudnieniem.

2. Zawarcie umowy o pracę –termin zawarcia, treść, forma, rodzaje.

3. Zgłoszenie do ZUS –terminy i wymagane dokumenty.

4. Zakładanie i prowadzenie akt osobowych.

2 2
Urlopy pracowników:

1. Pojęcie urlopu wypoczynkowego.

2. Wymiar urlopu.

3. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

4. Plan urlopów.

5. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych.

1 1
Czas pracy:

1. Definicja czasu pracy.

2. Wymiar i norma czasu pracy.

3. Pojęcie doby, tygodnia, okresy odpoczynku, okres rozliczeniowy.

4. Systemy czasu pracy.

5. Praca w godzinach nadliczbowych.

6. Praca w niedziele i święta.

7. Praca w nocy.

3 3
Rozwiązywanie umów o pracę:

1. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

4. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

5. Wygaśnięcie umowy.

2 2
RAZEM Część teoretyczna i praktyczna 9 9
WYNAGRODZENIA
Wynagradzanie za pracę:

1. Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń.

2. Formy wynagrodzeń – zasadnicza, godzinowa, akordowa.

3. Wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy
(wynagrodzenia urlopowe, ekwiwalent za urlop,wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy).

1 1
Wynagrodzenie za czas choroby:

1. Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie.

2. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

3. Wynagrodzenie za czas choroby.

4. Zasiłek chorobowy.

2 2
Zasady naliczania wynagrodzeń:

1. Przychody ze stosunku pracy, wynagrodzenie brutto i netto.

2. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu.

3. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

4. Zasady ustalania podatku dochodowego z wynagrodzenia za pracę.

1 1
Listy płac:– listy płac – teoria i praktyka 2 2
Egzamin sprawdzający 0,5 0,5
RAZEM część teoretyczna i praktyczna 6,5 6,5

Razem godziny kursu – 30

Egzamin                           1

**Kurs rozpocznie się pod warunkiem utworzenia grupy składającej się z minimum 3 uczestników; cena kursu uzależniona jest od ilości uczestników w danej edycji i wynosi odpowiednio:

Ilość uczestników w grupie Cena za 1 uczestnika
2 1000 zł
3 667 zł
4 500 zł
5 i więcej 450  zł

Po ukończonym kursie kursant powinien:

 • umieć posługiwać się źródłami prawa pracy,
 • prawidłowo sporządzić dokumentację kadrową,
 • prawidłowo przygotować dokumentację do sporządzenia listy płac,
 • sporządzić prawidłowo listę płac.

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe: Mbank  19 1140 2004 0000 3902 4378 2211

Zapraszamy do kontaktu!

Zespół Personal

Kontakt

Wybierz dogodny sposób kontaktu z nami lub odwiedź nasze biuro!

Telefon

+48 721 752 142

Adres

ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

E-mail

biuro@personaljawor.eu

ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor
+48721752142
biuro@personaljawor.eu